การเดินทางไปมหาสารคามโดยเครื่องบิน

มหาสารคามไม่มีสนามบินหากต้องเดินทางโดยเครื่องบินต้องซื้อตั๋วเครื่องบินมาลงเครื่องที่ท่าอากาศยานขอนแก่น , ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด หรือ, ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เพราะจังหวัดมหาสารคามอยู่กึ่งกลางระหว่างสนามบินที่กล่าวมา(หรืออาจจะเรียกได้ว่ามหาสารคามคือสะดืออีสาน ) แต่มีสายการบินที่ให้บริการ เที่ยวบินต่อด้วยรถตู้ปรับอากาศรับส่งถึงจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้

แอร์เอเชีย : จุดรับส่งผู้โดยสารจากสนามบินขอนแก่น,และสนามบินร้อยเอ็ด - ส่ง ที่มหาสารคาม คือ ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ (ตรงประตู 3)(เพิมเติม)

*เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนเแปลง โปรดตรวจสอบกับเว็บไซต์แต่ละสายการบิน*

นกแอร์ มหาสารคาม

นกแอร์
นกแอร์ไม่มีบริการรถรับส่งมาที่จังหวัดมหาสารคาม หากต้องการเดินทางมาที่มหาสารคามด้วยสายการบินนกแอร์ สามารถลงเครื่องได้ที่ สนามบินขอนแก่น,สนามบินร้อยเอ็ด,สนามบินบุรีรัมย์
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มหาสารคาม(ลงเครื่องที่สนามบินขอนแก่น)

 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินขอนแก่น
 • 11.05 กรุงเทพฯ - 11.55 ขอนแก่น
 • 18.50 กรุงเทพฯ - 19.45 ขอนแก่น
 • (ขึ้นเครื่องที่สนามบินขอนแก่น)มหาสารคาม - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

 • ขอนแก่น - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
 • 12.25 ขอนแก่น - 13.10 กรุงเทพฯ
 • 20.25 ขอนแก่น - 21.20 กรุงเทพฯ

แอร์เชีย มหาสารคาม

แอร์เอเชีย
 • กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - มหาสารคาม (เสริมไทยคอมเพล็กซ์))

 • 12:30 ดอนเมือง(DMK) - 13:20สนามบินขอนแก่น(KKC) - 14:00 ขอนแก่น - 15:00(เสริมไทยคอมเพล็กซ์ ประตู 3)
 • 18:05 ดอนเมือง(DMK) - 19:25 สนามบินร้อยเอ็ด(ROI) - 20:00 ร้อยเอ็ด - 20:40(เสริมไทยคอมเพล็กซ์ ประตู 3)
 • มหาสารคาม (เสริมไทยคอมเพล็กซ์)) - กรุงเทพฯ( ดอนเมือง)

 • 10:20(เสริมไทยคอมเพล็กซ์ ประตู 3 ) - 11:20 ขอนแก่น(KKC) - 13:45 สนามบินขอนแก่น(KKC) - 14:35 ดอนเมือง(DMK)
 • 18:20(เสริมไทยคอมเพล็กซ์ ประตู 3 ) - 19:00 ร้อยเอ็ด(ROI) - 20:15 สนามบินร้อยเอ็ด(ROI) - 21:15 ดอนเมือง(DMK)

การบินไทย(ไทยสมายล์)

การบินไทย
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(กรุงเทพ)- ท่าอากาศยานขอนแก่น(ขอนแก่น)
 • 07:15 กรุงเทพ (BKK)-08:10 ขอนแก่น (KKC)
 • 10:45 กรุงเทพ (BKK)-11:40 ขอนแก่น (KKC)
 • 13:55 กรุงเทพ (BKK)- 14:50 ขอนแก่น (KKC)
 • 15:20 กรุงเทพ (BKK)-16:15 ขอนแก่น (KKC)
 • 18:20 กรุงเทพ (BKK)-19:15 ขอนแก่น (KKC)
 • ท่าอากาศยานขอนแก่น(ขอนแก่น)-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(กรุงเทพ)
 • 08:45 ขอนแก่น (KKC)-09:40 กรุงเทพ (BKK)
 • 12:25 ขอนแก่น (KKC)-13:20 กรุงเทพ (BKK)
 • 15:25 ขอนแก่น (KKC)- 16:20 กรุงเทพ (BKK)
 • 16:45 ขอนแก่น (KKC)-17:40กรุงเทพ (BKK)
 • 20:00ขอนแก่น (KKC)-21:00 กรุงเทพ (BKK)

การเดินทางไปมหาสารคามโดยรถทัวร์

รถทัวร์บริษัทเอกชนที่ให้บริการในจังหวัดมหาสารคามมีหลายบริษัทในที่นี้เราขอนำมาเพียง 3 บริษัทที่จากการสำรวจแล้วรถที่ให้บริการมีขนาดกว้างขวางนั่งสบาย นอกจากนี้ยังมีรถทัวร์ของ บขส,สหพันธ์ทัวร์และอื่นๆอีกหลายบริษัท

นครชัยแอร์

นครชัยแอร์ มหาสารคาม
ที่ตั้ง : ศูนย์บริการลูกค้านครชัยแอร์มหาสารคาม(อยู่ทางออกมเมือง ตรงข้ามโตโยด้ามหาสารคาม เส้นออกไป อ.บรบือ)
ซื้อตั๋วได้ที่ Call Center 1624
ใช้เวลาเดินทาง 6 ชม. 20 นาที ให้บริการด้วยรถใหม่ มาตรบาน VIP ในรุ่น NCA Gold Class ขนาดจำนวน 32 ที่นั่ง * จุดผ่อนผัน (จอดให้ลงระหว่างทางได้แต่ไม่รับคนขึ้นระหว่างทาง) - กรุงเทพฯ - มหาสารคาม = กุดรัง , บรบือ - มหาสารคาม - กรุงเทพฯ = ปากช่อง , มวกเหล็ก , แก่งคอย , สระบุรี (ค่ายอดิสรณ์) , หินกอง , หนองแค , วังน้อย , นวนคร , ฟิวเจอร์ฯ รังสิต
 • กรุงเทพ-มหาสารคาม
 • 08.40 น. NCA Gold Class ขนาดจำนวน 32 ที่นั่ง
 • 21.40 น. NCA Gold Class ขนาดจำนวน 32 ที่นั่ง
 • มหาสารคาม-กรุงเทพ
 • 08.40 น. NCA Gold Class ขนาดจำนวน 32 ที่นั่ง
 • 21.40 น. NCA Gold Class ขนาดจำนวน 32 ที่นั่ง

รุ่งประเสริฐทัวร์

รุ่งประเสริฐทัวร์ มหาสารคาม
ที่ตั้ง: (ข้างห้างเสริมไทยพลาซ่าสาขาในเมือง ก่อนถึงตลาดโต้รุ่ง) 1112/260 ผังเมืองบัญชา ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043711072 เวลาเดินรถ
 • สาย 932 กทม.- มหาสารคาม
 • 07.30 วีไอพี 30 ที่นั่ง
 • 08.30 ป109.30 วีไอพี 30 ที่นั่ง
 • 10.45 ป1
 • 13.00 วีไอพี 30 ที่นั่ง
 • 16.00 วีไอพี 30 ที่นั่ง
 • 18.30 ป1
 • 20.30 ป1 ( สาย25 )
 • 21.00 วีไอพี 30 ที่นั่ง
 • 21.35 วีไอพี 30 ที่นั่ง
 • 22.15 วีไอพี 30 ที่นั่ง
 • 22.35 วีไอพี 30 ที่นั่ง (เฉพาะ ศ. และ อา.)
 • สาย 932 มหาสารคาม-กทม.
 • 07.50 วีไอพี 30 ที่นั่ง
 • 08.30 ป1
 • 09.15 วีไอพี 30 ที่นั่ง
 • 10.00 ป1
 • 18.30 วีไอพี 30 ที่นั่ง (เฉพาะ ศ. และ อา.)
 • 20.00 วีไอพี 30 ที่นั่ง
 • 20.30 ป121.00 วีไอพี 30 ที่นั่ง
 • 21.30 ป121.40 วีไอพี 30 ที่นั่ง
 • 21.50 ป1 (สาย25)
 • 22.00 วีไอพี 30 ที่นั่ง

ชาญทัวร์

ชาญทัวร์ มหาสารคาม(Chan Tour)
ที่ตั้ง : บขส. มหาสารคาม
โทร 043-711529, 043-711499, 087-5195558
 • สาย 932 กรุงเทพฯ-มหาสารคาม
 • 09.00 S Class
 • 10.00 S Class
 • 11.00 S Class
 • 21.30 S Class
 • 22.30 S Class
 • 23.00 S Class
 • สาย 932 มหาสารคาม-กรุงเทพฯ
 • 09.00 S Class
 • 10.00 S Class
 • 11.00 S Class
 • 21.30 S Class
 • 22.30 S Class
 • 23.00 S Class
หากเดินทางมาทำงานหรือติดต่อธุระในจังหวัดมหาสารคามต้องการเช่ารถตู้มหาสารคาม เรายินดีให้บริการด้วยรถตู้ VIP พร้อมคนขับ
Update: 17 August 2016