ลิงค์เกี่ยวข้อง:
รถตู้สนามบินร้อยเอ็ดระยะทาง-สนามบินร้อยเอ็ดค่าบริการรถตู้ให้เช่าร้อยเอ็ดเช่ารถตู้ร้อยเอ็ดรถตู้สนามบินขอนแก่นสนามบินบุรีรัมย์รถตู้สนามบินบุรีรัมย์สนามบินในภาคอีสาน(ท่าอากาศยานในภาคอีสาน)สนามบินขอนแก่น การเดินทางไปและออกจากสนามบินขอนแก่น การเดินทางไปและออกจากสนามบินขอนแก่น(2)บริการเช่ารถตู้ร้อยเอ็ดที่ผ่านมาการเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด(กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด)โดยนกแอร์การเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานขอนแก่น(กรุงเทพ-ขอนแก่น)โดยแอร์เอเชียท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานขอนแก่น(กรุงเทพ-ขอนแก่น)โดยนกแอร์ท่าอากาศยานขอนแก่น-ท่าอากาศยานดอนเมือง(กรุงเทพ-ขอนแก่น)โดยการบินไทยสมายล์
วิ่งตามถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ด้านซ้ายเจอป้ายทางเข้าสนามบินร้อยเอ็ด
วิ่งตามถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง จากตัวเมืองร้อยเอ็ดประมาณ 11 กม. เจอป้ายทางเข้าสนามบินร้อยเอ็ดด้านซ้ายมือ
ทางเข้าสนามบินวิ่งไปอีกประมาณ 2 กม.
ทางเข้าสนามบินวิ่งไปอีกประมาณ 2 กม.
เคาร์เตอร์ Check-in นกแอร์ที่สนามบินร้อยเอ็ด
เคาร์เตอร์ Check-in นกแอร์ที่สนามบินร้อยเอ็ด
ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินร้อยเอ็ด
ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินร้อยเอ็ด
ลานจอดรถสนามบินร้อยเอ็ด
ลานจอดรถสนามบินร้อยเอ็ด
สถานที่ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ผู้โดยสารมาร้อยเอ็ดโดยเครื่องบิน ส่วนมากจะเดินทางไปสถานที่ต่างๆดังตารางที่เราได้รวบรวมเอาไว้ดังนี้

สนามบินร้อยเอ็ด ไปยังสถานที่ต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ด

เส้นทาง ระยะทาง (กิโลเมตร) หมายเหตุ
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) – มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด( Roi-Et Rajabhat University) 7  
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) – โกลบอลเฮ้าส์ร้อยเอ็ด 25  
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) – ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 18  
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) – โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 18.5  
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) – โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ ร้อยเอ็ด(Petcharat Garden Hotel Roi-Et) 18  
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) – โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้ (Roi-et City Hotel) 17  
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) – บี๊กซี ร้อยเอ็ด(Big C) 20  
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) –วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ, เจดีย์หินทราย 55  
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) – พระมหาเจดีย์ชัยมงคล(วัดผาน้ำย้อย) 95  
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) – ห้างร้อยเอ็ดพลาซ่า 17  
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) –อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้ยอเอ็ด 17 ใช้เวลาเดินทาง 25 นาที
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) – อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 60 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) – อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 170 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) –มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ตั้งใหม่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม(Mahasarakham University) 70 ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 20 นาที
ร้อยเอ็ด(สนามบินร้อยเอ็ด) –สนามบินขอนแก่น หรือท่าอากาศยานขอนแก่น(Khone Kaen Airport) 143 ใช้เวลาเดินทาง2 ชั่วโมง