สถานที่ในจังหวัดขอนแก่นที่ผู้โดยสารมาขอนแก่นโดยเครื่องบิน ส่วนมากจะเดินทางไปสถานที่ต่างๆดังตารางที่เราได้รวบรวมเอาไว้ดังนี้

สนามบินขอนแก่น ไปยังสถานที่ต่างๆในจังหวัดขอนแก่น

เส้นทาง ระยะทาง (กิโลเมตร) หมายเหตุ
ขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ชื่อย่อ:มข.)( Khon Kaen University) 7 ถึงประตูสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น) – โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Srinagarind Hospital) 10  
ขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น) – ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น (Khon Kaen Government Complex) 8  
ขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น) – เซ็นทรัลขอนแก่น (CentralPlaza Khon Kaen) 8.5  
ขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น) – โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด (Pullman Khon Kaen Raja Orchid hotel) 9  
ขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น) – โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น(KOSA HOTEL KHONKAEN) 9.3  
ขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น) – โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น(Charoen Thani Khonkaen) 9.4  
ขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น) – โรงแรมกลาเซียร์ ขอนแก่น (Glacier Hotal) 9  
ขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น) – โรงแรมอวานีขอนแก่น 9  
ขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น) – โรงแรมลาวิลล่า(Hotel La Villa) 10  
ขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น) – โรงแรมลาวัลย์เพลส(Lawan Place) 10  
ขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น) – วัดหนองแวงพระอารามหลวง (Wat Nong Wang Khon Kaen ) 12  
ขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น) – ตลาดต้นตาล 9.7  
ขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น) –มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม(Mahasarakham University) 70 ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 20 นาที
ขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น) –อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 130 ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 50 นาที
ขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น) – สนามบินร้อยเอ็ด หรือท่าอากาศยานร้อยเอ็ด(Roi Et Airport) 143 ใช้เวลาเดินทาง2 ชั่วโมง