เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณใช้เว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว อ่านเพิ่มเติม

ระยะทางจากท่าอากาศยานขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น)ไปยังอำเภอต่างในขอนแก่น

ระยะทางสนามบินขอนแก่น-ขอนแก่น

รถตู้เช่าสนามบินขอนแก่นไปอำเภอเมือง อำเภอต่างๆในจังวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ข้อมูลที่ให้ไว้อ้างอิงจาก http://maps.google.co.th/ เป็นข้อมูลที่ให้ใช้ในการวางแผนการเดินทางคร่าวๆ เท่านั้น ระยะเวลาที่ใช้จริงอาจขึ้นอยู่กับอัตราการวิ่งและเส้นทางการจราจรในช่วงเวลานั้นๆด้วย ทางทีมงานสุวะแวนรถตู้ขอนแก่น จัดเตรียมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับท่านที่เช่ารถตู้ สนามบินขอนแก่นกับเรา

ตารางระยะทางสนามบินขอนแก่น-อำเภอต่างๆและจังหวัดใกล้เคียง
สนามบินขอนแก่น-อำเภอเมืองขอนแก่น 8 กิโลเมตร. 14 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอบ้านฝาง17.9 กิโลเมตร. 21 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอพระยืน26.2 กิโลเมตร. 33 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอหนองเรือ40.9 กิโลเมตร. 41 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอชุมแพ77.9 กิโลเมตร.1 ชั่วโมง 15 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอสีชมพู109 กิโลเมตร.1 ชั่วโมง 43 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอน้ำพอง50.7 กิโลเมตร. 55 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภออุบลรัตน์58.9 กิโลเมตร.1 ชั่วโมง 3 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอกระนวน72.4 กิโลเมตร.1 ชั่วโมง 18 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอบ้านไผ่53.3 กิโลเมตร. 55 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอเปือยน้อย90.4 กิโลเมตร.1 ชั่วโมง 31 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอพล82.1 กิโลเมตร.1 ชั่วโมง 19 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอแวงใหญ่80 กิโลเมตร.1 ชั่วโมง 23 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอแวงน้อย104 กิโลเมตร.1 ชั่วโมง 44 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอหนองสองห้อง104 กิโลเมตร.1 ชั่วโมง 36 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอภูเวียง62.9 กิโลเมตร.1 ชั่วโมง 6 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอมัญจาคีรี74.8 กิโลเมตร.1 ชั่วโมง 12 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอชนบท62.3 กิโลเมตร.1 ชั่วโมง 15 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอเขาสวนกวาง57.2 กิโลเมตร. 56 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอภูผาม่าน106 กิโลเมตร.1 ชั่วโมง 42 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอซำสูง43 กิโลเมตร.  56 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอโคกโพธิ์ไชย69.4 กิโลเมตร.1 ชั่วโมง 18 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอหนองนาคำ80.4 กิโลเมตร.1 ชั่วโมง 25 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอบ้านแฮด35.6 กิโลเมตร. 40 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอโนนศิลา64.6 กิโลเมตร.1 ชั่วโมง 6 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอเวียงเก่า71.9 กิโลเมตร.1 ชั่วโมง 19 นาที
สนามบินขอนแก่น ไปจังหวัดใกล้เคียง
สนามบินขอนแก่น-ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี[สนามบินอุดรธานี]132 กิโลเมตร.2 ชั่วโมง 12 นาที
สนามบินขอนแก่น-ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด[สนามบินร้อยเอ็ด]147 กิโลเมตร.2 ชั่วโมง 59 นาที
สนามบินขอนแก่น-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม68.4 กิโลเมตร.1 ชั่วโมง 18 นาที
สนามบินขอนแก่น-อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์78 กิโลเมตร.1 ชั่วโมง 13 นาที
สนามบินขอนแก่น-อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ124 กิโลเมตร.1 ชั่วโมง 45 นาที
สนามบินขอนแก่น-เลย205 กิโลเมตร.2 ชั่วโมง 30 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์250 กิโลเมตร.3 ชั่วโมง 20 นาที
สนามบินขอนแก่น-นครราชสีมา220 กิโลเมตร.2 ชั่วโมง 30 นาที
สนามบินขอนแก่น-อำเภอเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม76.8 กิโลเมตร.1 ชั่วโมง 31 นาที
สนามบินขอนแก่น-พระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จ.มหาสารคาม144 กิโลเมตร.2 ชั่วโมง 26 นาที