สนามบินดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพ(DON MUEANG INTERNATIONNAL AIRPORT)
ดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง
แอร์เอเชียกรุงเทพ-ขอนแก่น GATE 33
แอร์เอเชียกรุงเทพ-ขอนแก่น GATE 33
ประตูผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินดอนเมือง
ประตูผู้โดยสารภายในประเทศ
ผ่านด่านตรวจก่อนเข้าไปรอขึ้นเครื่อง
ผ่านด่านตรวจก่อนเข้าไปรอขึ้นเครื่อง
แอร์เอเชีย ทางออกขึ้นเครื่อง 33
แอร์เอเชีย ทางออกขึ้นเครื่อง 33
ทางออกขึ้นเครื่องแอร์เอเชีย กรุงเทพ-ขอนแก่น
ทางออกขึ้นเครื่องแอร์เอเชีย กรุงเทพ-ขอนแก่น
ภายในบริเวณรอขึ้นเครื่อง
บริเวณรอขึ้นเครื่อง
ทางเดินขึ้นเครื่องแอร์เอเชียและบรรยากาศภายในเครื่อง
ทางเดินขึ้นเครื่องแอร์เอเชียและบรรยากาศภายในเครื่อง
เบาะที่นั่งแอร์เอเชีย
เบาะที่นั่งแอร์เอเชีย สภาพยังใหม่
ท่าอากาศยานดอนเมือง
แอร์เอเชีย ท่าอากาศยานดอนเมือง-สนามบินขอนแก่น
ท่าอากาศยานดอนเมือง
แอร์เอเชีย ท่าอากาศยานดอนเมือง-สนามบินขอนแก่น
เครืองกำลังบินขึ้น
เครืองกำลังบินขึ้นจากสนามบินดอนเมือง(TAKE OFF)
วิวเมืองมองจากหน้าต่างเครื่อง
วิวเมืองมองจากหน้าต่างเครื่อง
แอร์เอเชียขอนแก่น
วิวเมืองมองจากหน้าต่างเครื่อง
สนามบินขอนแก่น
ถึงแล้วสนามบินขอนแก่น เจอเครื่องการบินไทยมาถึงก่อนแล้ว
เตรียมพร้อมลงเครื่องสนามบินขอนแก่น
เตรียมพร้อมลงเครื่องสนามบินขอนแก่น
ห้องโดยสารแอร์เอเชีย
เหลือแค่ไม่กี่คนในห้องโดยสารแอร์เอเชีย
เครื่องบินแอร์เชีย สนามบินขอนแก่น
เครื่องบินแอร์เชีย สนามบินขอนแก่น
เครื่องบินการบินไทย สนามบินขอนแก่น
สนามบินขอนแก่น
เครื่องบินแอร์เอเชีย
เครื่องบินแอร์บัสสายการบินไทยแอร์เอเชีย
เครื่องบินการบินไทย
เครื่องบินการบินไทย
สนามบินขอนแก่น
สนามบินขอนแก่น
ท่าออกผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น)
ท่าออกผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น)
ภายในท่าอากาศยานขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น)
ภายในท่าอากาศยานขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น)
เคาน์เตอร์ขายตั๋วแอร์แอเชีย ชั้น 2 สนามบินขอนแก่น
เคาน์เตอร์ขายตั๋วแอร์แอเชีย ชั้น 2 สนามบินขอนแก่น
ที่จอดรถท่าอากาศยานขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น)
ที่จอดรถท่าอากาศยานขอนแก่น(สนามบินขอนแก่น)
หากท่านเดินทางมาสนามบินขอนแก่นแล้วต้องการทราบเส้นทางดูได้จาก
- การเดินทางไปและออกจากสนามบินขอนแก่น
- การเดินทางไปและออกจากสนามบินขอนแก่น(ต่อ)