ทางเช้าอาคารชั้นบน ผู้โดยสารขาออกและที่จอดรถ
ทางเช้าอาคารชั้นบน ผู้โดยสารขาออกและที่จอดรถ
บรรยากาศชั้นบนรถจอดส่งผู้โดยสาร
บรรยากาศชั้นบนรถจอดส่งผู้โดยสารขาออก
ประตู้ทางเข้าชั้นบนผู้โดยสารขาออกสนามบินขอนแก่น
ซุ้มประตู้ยินดีต้อนรับเมืองขอนแก่นประตู้ทางเข้าชั้นบนผู้โดยสารขาออกสนามบินขอนแก่น
บรรยากาศภายในสนามบินขอนแก่น
บรรยากาศภายในสนามบินขอนแก่น
เประชาสัมพันธ์ สนามบินขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์ สนามบินขอนแก่น
ประตูทางเข้า-ออก ผู้โดยสารขาออกติดกับที่จอดรับ-ส่ง
ประตูทางเข้า-ออก ผู้โดยสารขาออกติดกับที่จอดรับ-ส่ง
ประตูทางออก ผู้โดยสารขาออกภายในอาคาร
ประตูทางออก ผู้โดยสารขาออกภายในอาคาร
เคาน์เตอร์ check-in การบินไทย
เคาน์เตอร์ check-in การบินไทย
เคาน์เตอร์บริการลูกค้า การบินไทย
เคาน์เตอร์บริการลูกค้า การบินไทย
ตารางเที่ยวบินการบินไทย สนามบินขอนแก่น
ตารางเที่ยวบินการบินไทย สนามบินขอนแก่น
บริเวณที่นั่งในสนาบินขอนแก่น สำหรับผู้โดยสารขาออก
บริเวณที่นั่งในสนาบินขอนแก่น สำหรับผู้โดยสารขาออก
บริเวณชั้นล่าง สนามบินขอนแก่น
ภายในสนามบินขอนก่น บริเวณชั้นล่าง
ที่จอดรถ สนามบินขอนแก่น
ที่จอดรถสนามบินขอนแก่น มีบริการ TAXI (ราคา 100-200 บาท*ราคาเหมาส่งในตัวเมือง)
การเดินทางไปและออกจากสนามบินขอนแก่น(หน้าแรก)
การเดินทางจากสนามบินดอนเมือง-สนามบินขอนแก่นโดยสายการบินแอร์เอเชีย(กรุงเทพ-ขอนแก่น)