แผนที่สนามบินร้อยเอ็ด

แผนที่สนามบินร้อยเอ็ด
แผนที่สนามบินร้อยเอ็ด(ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด,Roi Et Airport)
ป้ายทางเข้าสนามบินร้อยเอ็ด
วิ่งตามถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง(หมายเลข 2044) จากตัวเมืองร้อยเอ็ดประมาณ 15 กม.ทางเลี้ยวเข้าสนามบินร้อยเอ็ด ตรงข้ามทางเข้ามีพระพุทธรูปปางนาคปรก
วิ่งตามถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ด้านซ้ายเจอป้ายทางเข้าสนามบินร้อยเอ็ด
ป้ายทางเข้าสนามบินร้อยเอ็ด
ทางเข้าสนามบินวิ่งไปอีกประมาณ 2 กม.
ทางเข้าสนามบินวิ่งไปอีกประมาณ 2.8 กม.
อาคารผู้โดยสารสนามบินร้อยเอ็ด
อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
แนะนำการเดินทางโดยแอร์เอเชีย ดอนเมือง(กรุงเทพ)-สนามบินร้อยเอ็ด(ร้อยเอ็ด)
แนะนำการเดินทางแอร์เชียสนามบินร้อยเอ็ด(ร้อยเอ็ด)-ดอนเมือง(กรุงเทพ)