แอร์บัส A320-200 แอร์เอเชีย กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด
แอร์บัส A320-200 แอร์เอเชีย กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด
สนามบินดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพ(DON MUEANG INTERNATIONNAL AIRPORT)
เช็คอินผ่านแอฟพลิเคชั่น แอร์เอเชีย
Check-In ผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ไม่ต้องรอคิวที่เคาน์เตอร์เช็คอิน(ต้องมีกระเป๋าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมหรือโหลดใต้ท้องเครืองบิน)
ผู้โดยสารภายในประเทศ
ผู้โดยสารภายในประเทศ
ตรวจสอบ Gate สำหรับเที่ยวบิน
1.ผ่านช่องทางตรวจสิ่งต้องห้าม 2.ตรวจสอบเที่ยวบินให้ตรงกับบอร์ดดิ่งพาส 3.ไปรอที่ทางออกขึ้นเครื่อง(Gate) 4.รอเรียกขึ้นเครื่องจากพนักงาน
เครื่องบินแอร์เอเชีย แอร์บัส A320
เครื่องบินแอร์เอเชีย แอร์บัส A320 ที่จะไปสนามบินร้อยเอ็ด
แอร์เอเชีย A320
แอร์เอเชีย A320
แอร์เอเชีย A320
A320 สีแดงลายเดิมของแอร์เอเชีย
ภายในห้องโดยสารเครื่องแอร์เอเชีย กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด
ผู้โดยสารขึ้นเครื่องพร้อมแอร์เอเชีย กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด
บรรยากาศตอนเช้า ภายนอกเครื่อง แอร์เอเชียกรุงเทพ-ร้อยเอ็ด
บรรยากาศตอนเช้า ภายนอกเครื่องแอร์เอเชีย กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด
ท้องฟ้าสดใสในยามเช้า Airasia กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด
ท้องฟ้าสดใสในยามเช้า Airasia กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด(Roi-Et Airport)
ถึงแล้วท่าอากาศยานร้อยเอ็ด(Roi-Et Airport)
บันไดเทียบเครื่องบินผู้โดยสารกรุงเทพ-ร้อยเอ็ด แอร์เอเชียทยอยลงเครื่อง
บันไดเทียบเครื่องบินผู้โดยสารแอร์เอเชียกรุงเทพ-ร้อยเอ็ด ทยอยลงเครื่อง
แอร์เอเชียกรุงเทพ-ร้อยเอ็ด
แอร์เอเชียกรุงเทพ-ร้อยเอ็ด( Amazing Thailand )
ผู้โดยสารลงเครื่องแอร์เชีย
ผู้โดยสารลงเครื่องแอร์เชียแล้วเดินเข้ามาภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด(Roi-Et Airport)
อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานร้อยเอ็ด(Roi-Et Airport)
สายพานลำเลียงกระเป๋าสำหรับใครที่โหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องบิน
สายพานลำเลียงกระเป๋าสำหรับใครที่โหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องบินมให้มารอรับได้ที่ตรงนี้
ประตูทางออกผู้โดยสารขาเข้า
ประตูทางออกผู้โดยสารขาเข้า เป็นจุดที่รอรับผู้โดยสารที่จะออกมาทางประตูนี้เท่านั้น
เช่ารถและรถรับ-ส่งสนามบินร้อยเอ็ด
เคาน์เตอร์เช่ารถและรถรับ-ส่งสนามบินร้อยเอ็ด
แนะนำการเดินทางแอร์เชียสนามบินร้อยเอ็ด(ร้อยเอ็ด)-ดอนเมือง(กรุงเทพ)
การเดินทางไปและออกจากสนามบินร้อยเอ็ด(ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด)