สนามบินดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพ(DON MUEANG INTERNATIONNAL AIRPORT)
ดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เคาน์เตอร์ขายตั๋วนกแอร์ ที่สนามบินดอนเมือง
เคาน์เตอร์ขายตั๋วนกแอร์ ที่สนามบินดอนเมือง GATE 6
เคาน์เตอร์เช็คอินนกแอร์ ที่สนามบินดอนเมือง
เคาน์เตอร์เช็คอินนกแอร์ ที่สนามบินดอนเมือง 6A,6B,6C,6D,6E
ตรงข้ามเคาน์เตอร์เช็คอินนกแอร์ คือไทยสมายล์
เคาน์เตอร์เช็คอินไทยสมายล์ตรงข้างนกแอร์
บอร์ดดิ่งพาส ของนกแอร์หลังจากเช็คอิน
บอร์ดดิ่งพาส ของนกแอร์หลังจากเช็คอิน
ทางไปผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผ่านด่านตรวจสิ่งของต้องห้าม
ด่านตรวจสิ่งของต้องห้าม
เดินตามป้ายไป GATE 44 เพื่อขึ้นเครื่องนกแอร์
เดินตามป้ายไป GATE 44 เพื่อขึ้นเครื่องนกแอร์
นกน้ำเงินจอดรอผู้โดยสารอุบลราชธานี
เครื่องบินโบอิ่ง Boeing 737-800 นกน้ำเงินจอดรอผู้โดยสารไปอุบลราชธานี
เครื่องบินโบอิ่ง Boeing 737-800 ของนกแอร์
เครื่องบินโบอิ่ง Boeing 737-800 ของนกแอร์
เครื่องบินโบอิ่ง Boeing 737-800 ของนกแอร์ นกส้ม
เครื่องบินโบอิ่ง Boeing 737-800 ของนกแอร์ นกส้ม ไปขอนแก่น
ทางเดินไปงวงช้างเพื่อ GATE 44 เพื่อขึ้นเครืองไปขอนแก่น
ทางเดินไปงวงช้างเพื่อ GATE 44 เพื่อขึ้นเครืองไปขอนแก่น
Boeing 737-800 ของนกแอร์ นกส้ม รอบริการผู้โดยสารทุกท่านสู่ท่าอากาศยานขอนแก่น
Boeing 737-800 ของนกแอร์ นกส้ม รอบริการผู้โดยสารทุกท่านสู่ท่าอากาศยานขอนแก่น
สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพ)-สนามบินขอนแก่น(ขอนแก่น) (ต่อ)