พุทธมณฑลอีสาน
พุทธมณฑลอีสาน พระธาตุนาดูน(Prathat Nadun)
พระธาตุนาดูน
พระธาตุนาดูน
ทางเดินเข้าาตัวองค์พระธาตุนาดูนด้านหน้า
ทางเดินเข้าาตัวองค์พระธาตุนาดูนด้านหน้า
ทางเดินเข้าาตัวองค์พระธาตุนาดูนด้านซ้าย
ทางเดินเข้าาตัวองค์พระธาตุนาดูนด้านซ้าย
ที่จอดรถ
ที่จอดรถ
บริเวณร้านค้า รอบองค์พระธาตุนาดูน
บริเวณร้านค้า รอบองค์พระธาตุนาดูน