ป้ายประตูทางเข้าที่ตั้งใหม่วิทยาเขตขามเรียง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ป้ายประตูทางเข้าที่ตั้งใหม่วิทยาเขตขามเรียง
พิพิธภัณฑ์ มมส.(MSU Museum)
พิพิธภัณฑ์ มมส.(MSU Museum)
บ้านโบราณอีสาน
บ้านโบราณอีสาน
บ้านโบราณอีสาน
บ้านโบราณอีสาน
บ้านโบราณอีสาน
บ้านโบราณอีสาน
ทางเข้าพิพิธภัณฑ์ มมส.
ทางเข้าพิพิธภัณฑ์ มมส.
ร้านกาแฟ หน้าพิพิธภัณฑ์ มมส.
ร้านกาแฟ หน้าพิพิธภัณฑ์ มมส.
สวนสัตว์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สวนสัตว์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วัดพระยืน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รถโดยสารสายขอนแก่น-มหาสารคาม
รถโดยสารสายขอนแก่น-มหาสารคาม วิ่งผ่านมหาวิทยาลัย(ไม่จอดรับผู้โดยสารในมหาวิทยาลัย)