เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณใช้เว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว อ่านเพิ่มเติม

เช่ารถตู้มหาสารคามให้บริการรถตู้มหาสารคามกับเจ้าหน้าที่ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ในจังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์

สถานที่ศึกษาดูงานอาทิ เช่น

พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิทยาศาสตร์ชุมชน บ้านหนองอิตื้อ อำเภอกันทรวิชัย ซึ่งเป็นโครงการขยายผลสำเร็จจากการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของนางพิชชาภรณ์ ปะตังถาโต นักศึกษาสาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 โดยมีแนวคิด คือ "วิทยาศาสตร์ชุมชนเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน บนฐานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นไทย"ซึ่งเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2555 โดยใช้พื้นที่บ้านพักอาศัย เพาะปลูกพืชผัก ที่ใช้เมล็ดพันธุ์พระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และเป็นพื้นที่สาธารณะในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนแนวความคิด

ศูนย์รวมใจทางไท ทางธรรม ทางพอเพียง บ้านหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาของนายอาทิตย์ บำรุงเอื้อ นักศึกษาสาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นรุ่นที่ 2 ศูนย์ฯ แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 มีแนวคิดฐานนวัตกรรมคือ "เคารพสิ่งสำคัญร่วมกันสรรค์สร้างสังคมใจงาม" เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่สำหรับผู้คนในชุมชนที่กำลังเผชิญกับภาวะเสื่อมถอยทางศีลธรรม โดยให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การเคารพกันระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ รวมทั้งเชื่อมโยงการมีและใช้ความรู้ด้วยคุณธรรม โดยนำหลักคารวะตาทั้ง 6 ข้อมาประยุกต์ใช้อาทิ การเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต การยึดถือปฏิบัติตามหลักศาสนา และให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้

เขื่อนลำป่าว เป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง มี "หาดดอกเกด" ซึ่งเป็นชายหาดที่น่าเที่ยว ใครที่มาเที่ยวเขื่อนลำปาวต้องแวะมาเที่ยวหาดแห่งนี้

พิพิธภัณฑ์สิริธร และศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว อ. สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธุ์ ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์สิรินธร ที่จัดแสดงเรื่องกำเนิดโลก ระบบจักรวาล ซากไดโนเสาร์ และซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ต่าง ๆ อีกหลายชนิด ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามที่มอบความไว้วางใจ เช่ารถตู้มหาสารคามกับสุวะแวน
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิทยาศาสตร์ชุมชน

พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิทยาศาสตร์ชุมชน

พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิทยาศาสตร์ชุมชน บ้านหนองอิตื้อ อำเภอกันทรวิชัย

พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิทยาศาสตร์ชุมชน บ้านหนองอิตื้อ อำเภอกันทรวิชัย

ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว

ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว

เช่ารถตู้มหาสารคาม

เช่ารถตู้มหาสารคาม