เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณใช้เว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)จัดกิจกรรมผู้สื่อข่าวสัญจรพื้นที่ "จากศาสตร์พระราชาสู่ปฎิบัติการบนท้องนาอีสาน"

พื้นที่ จ.มหาสารคาม และจ.ร้อยเอ็ด เรียนรู้การเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวจากชุมชน การเชื่อมโยงเรื่องพันธุ์ข้าว อีสานตอนกลาง 20 ตำบล การแปรรูปข้าว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทำการตลาด และการประกาศยุทธศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ภาคประชาชน นำเสนอบทเรียนพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง"จากศาสตร์พระราชาสู่ปฎิบัติการบนท้องนาอีสาน" เครือข่ายชาวนาพื้นที่อีสานกลาง ใน 3 พื้นที่
- ตำบลเขื่อน อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระบบการจัดการแปลงนาเรียนรู้ของ สภาองค์กรชุมชน 4 ตำบล ในการทำเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวมะลิหอมใบเตย
- ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด แปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสู่ชุมชน ณ.บ้านเกษตรกรที่ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด การแปรรูปข้าว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทำการตลาด สู่สากล
วัน/ เวลา กิจกรรม/ เนื้อหา
วันที่ 1
05.00 น. สื่อมวลชนเดินทำงถึงสนามบินดอนเมือง
(จุดนัดหมายหน้ำเคำน์เตอร์ ไทยสมายล์ เครื่องออกเวลา 06.10 น.)
07.10 น. เดินทำงถึงสนามบินขอนแก่น
07.30-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า
สรุปภาพรวม สื่อสัญจร "จากศาสตร์พระราชาสู่ปฎิบัติการบนท้องนาอีสาน " ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10.30-12.30 น. ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ระบบการจัดการแปลงนา เมล็ดพันธุ์ข้าว โดย นายสำลี สีมารักษ์ และเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.00 น. เดินทางสู่ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
15.00-17.00 น. ศึกษาแปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสู่ชุมชน บ้านอีโคตร หมู่1
โดยนายอุทัย มะลิวัลย์ กลุ่มเกษตรกรที่ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
17.00-18.00 น. เข้าที่พัก เดอะไรช์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
18.00-20.00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 2
07.00-09.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางไป บ้านหนองแคน
09.00 – 09.30 น. ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์
ชิมผลผลิตข้าวในแบบต่างๆ "ตำข้าวเม่า จี่ข้าวจี่ ข้าวปุ่นซาว จี่ข้าวโป่ง"
09.00 – 10.30 น. โสเหล่ "ข้าว ในวิถีคนอีสาน สถานภาพปัญหา และทางออก"
  10.30 – 11.30 น. นำเสนอ "ยุทธศาสตร์ข้าวทุ่งกุลาร้องไห้" โดย ตัวแทนจากคัสเตอร์อีสานกลาง 20 ตำบล และภาคี
11.30 – 12.00 น. องค์กรชุมชนอีสานกลางประกาศยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ภาคประชาชน
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.00 น. ศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และสัมภาษณ์เกษตรชาวนา
15.00 – 16.30 น. เดินทางไปสนามบินขอนแก่น
17.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพโดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน 17.20 น.

ต้องการเช่ารถตู้ร้อยเอ็ด สุวะแวนยินดีให้บริการ ขอขอบพระคุณขอบพระคุณ พอช. ที่มอบความไว้วางใจให้สุวะแวนได้ให้บริการรถตู้ให้เช่าสำหรับผู้บริหารในครั้งนี้

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)จัดกิจกรรมผู้สื่อข่าวสัญจร

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)จัดกิจกรรมผู้สื่อข่าวสัญจร

อาหารพื้นถิ่นอีสาน(ตั๊กแตน ปูนา เขียด ปลาหมอ

อาหารพื้นถิ่นอีสาน(ตั๊กแตน ปูนา เขียด ปลาหมอ

ถ่ายทำแปลงนา กองทุนข้าวพันธุ์ดี ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ถ่ายทำแปลงนา กองทุนข้าวพันธุ์ดี ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย

สื่อมวลชน ในความสนใจในผลิตภัณฑ์ชุมชน

สื่อมวลชน ในความสนใจในผลิตภัณฑ์ชุมชน

จากศาสตร์พระราชาสู่ปฎิบัติการบนท้องนาอีสาน โสเหล่ "ข้าว ในวิถีคนอีสาน สถานภาพปัญหา และทางออก"

จากศาสตร์พระราชาสู่ปฎิบัติการบนท้องนาอีสาน โสเหล่ "ข้าว ในวิถีคนอีสาน สถานภาพปัญหา และทางออก"

ชาวบ้าน อบต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ให้ความสนใจเข้าฟังการเสวนา(โสเหล่)

ชาวบ้าน อบต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ให้ความสนใจเข้าฟังการเสวนา(โสเหล่)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.หนองแคน  อ.ปทุมรัตน์ ออกร้านแสดงสินค้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน์ ออกร้านแสดงสินค้า

บริการย้อมผ้าดำ ของ กศน. อ.ปทุมรัตน์

บริการย้อมผ้าดำ ของ กศน. อ.ปทุมรัตน์

กลุ่มขายผลิตผลการเกษตร ของชาวบ้าน ต.หนองแคน

กลุ่มขายผลิตผลการเกษตร ของชาวบ้าน ต.หนองแคน

กศน. อำเภอปทุมรัตน์ออกร้านบริการอาหารให้ผู้เข้าเสวนา

กศน. อำเภอปทุมรัตน์ออกร้านบริการอาหารให้ผู้เข้าเสวนา

ผู้สือข่าวถ่ายทำรายการเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม "จากศาสตร์พระราชาสู่ปฎิบัติการบนท้องนาอีสาน"

ผู้สือข่าวถ่ายทำรายการเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม "จากศาสตร์พระราชาสู่ปฎิบัติการบนท้องนาอีสาน"