เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณใช้เว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว อ่านเพิ่มเติม

รถตู้ร้อยเอ็ดให้บริการคณะผู้เดินเยี่ยมชมโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ครั้งที่ 1เพื่อสนับสนุนงานด้านการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2557

 • วันที่ 1
 • 06.05 - 07.05 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานกรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง) -ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD9114
 • 07.05 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • 09.00 – 09.30 น. ออกเดินทางไปยัง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • 09.30 – 12.00 น. รับฟังการบรรยาย และเยี่ยมชม "บริษัท ร้อยเอ็ดกรีน จำกัด"
 • 12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.30 – 14.00 น. ออกเดินทางไป ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • 14.00 – 16.00 น. รับฟังการบรรยาย และเยี่ยมชม "บริษัท บัวสมหมาย จำกัด" อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • 16.00 – 18.00 น. ออกเดินทางไป อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
 • 18.00 – 19.00 น. ถึงโรงแรมที่พัก Check in
 • 19.00 – 21.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • วันที่ 2
 • 06.00 – 08.45 น. รับประทานอาหารเช้า
 • 08.45 – 09.00 น. พร้อมกันที่ Lobby และ Check out ออกจากโรงแรม
 • 09.00 – 10.00 น. ออกเดินทางไป ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • 10.00 – 11.30 น. รับฟังการบรรยาย และเยี่ยมชม"บริษัท สหเรือง จำกัด"
 • 11.30 – 12.00 น. ออกเดินทางไป ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • 12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.30– 15.00 น. รับฟังการบรรยาย และเยี่ยมชม "บริษัท พรีเมียร์ไบโอ เอนเนอร์ยี่ จำกัด"
 • 15.00 – 18.00 น. เดินทางไป อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
 • 18.00 – 19.30 น. ถึงโรงแรมที่พัก Check in
 • 19.30 – 21.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • วันที่ 3
 • 06.00 – 08.45 น. รับประทานอาหารเช้า
 • 08.45 – 12.00 น. พร้อมกันที่ Lobby และ Check out ออกจากโรงแรม
 • 12.00 – 13.05 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานจังหวัดนครพนม - ท่าอากาศยานกรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง) โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD9515
 • 13.05 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
 ทีมงานรถตู้ร้อยเอ็ดรอรับคณะผู้เดินทางที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

ทีมงานรถตู้ร้อยเอ็ดรอรับคณะผู้เดินทางที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

รถตู้ให้เช่าสนามบินร้อยเอ็ด

รถตู้ให้เช่าสนามบินร้อยเอ็ด

ด่านพรมแดนมุกดาหาร(Mukdahan Bounday Post)

ด่านพรมแดนมุกดาหาร(Mukdahan Bounday Post)

ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร(Mukdahan Immigration)

ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร(Mukdahan Immigration)

ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร(Mukdahan Immigration)

ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร(Mukdahan Immigration)

ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร

ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร

พระธาตุเรณู ต.เรณู อ.เรณู จ.นครพนม

พระธาตุเรณู ต.เรณู อ.เรณู จ.นครพนม

วัดพระธาตุ ท่าอุเทน จ.นครพนม

วัดพระธาตุ ท่าอุเทน จ.นครพนม

วัดพระธาตุ ท่าอุเทน จ.นครพนม

วัดพระธาตุ ท่าอุเทน จ.นครพนม

ด่านพรมแดนนครพนม(Nakhonphanom Bounday Post)

ด่านพรมแดนนครพนม(Nakhonphanom Bounday Post)

ด่านพรมแดนนครพนม

ด่านพรมแดนนครพนม