เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากคุณใช้เว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว อ่านเพิ่มเติม

สถานที่ท่องเที่ยวร้อยเอ็ด

    เป็นที่ทราบกันดีว่าร้อยเอ็ดไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดนเด่นเหมือนดังภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทย  แต่สถานที่ท่องเที่ยวสิ่งที่โดดเด่นในร้อยเอ็ดและจังหวัดในภาคอีสานส่วนใหญ่จะเป็นสถานทีท่องเที่ยวทางวัฒธรรม เช่น พระธาตุ กู่ เจดีย์ วัด และสิ่งปลูกสร้างทางวัฒธรรมที่หลงเหลือจากสมัยทวารวดี ที่ขอมยังเจริญรุ่งเรื่องเหนือพื้นที่ภาคอีสานในสมัยอดีตกาล สี่งปลูกสร้างเหล่านี้ได้หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันและบางแห่งได้ถูกบูรณะ เป็นที่เคารพสักการะและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒธรรม ไว้ให้ผู้มาเยื่อนได้มาสัมผัสและซึมซับวัฒนธรรมความเจริญรุ่งเรื่องในอดีต
    สถานที่ท่องเที่ยวที่จะแนะนำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อผู้มาเยื่อนจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถเที่ยวได้ภายใน 1 วัน อธิบายตามหมายเลขในแผนที่ดังนี้
ดาวน์โหลดสถานที่ท่องเที่ยวร้อยเอ็ด

สถานที่ท่องเที่ยวร้อยเอ็ด

ขอบพระคุณเจ้าของภาพสถานที่บางส่วนจากคุณ : JOEY @ Roiet Photo

ลำดับ ชื่อสถานที่และที่ตั้ง ระยะทางจาก เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
A สนามบินร้อยเอ็ด (ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) ถนนสาย(2044)ร้อยเอ็ด - โพนทอง 18 กม.
1 บึงพลาญชัยและสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ อยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด
2 พระเจ้าใหญ่ วัดบูรพาภิราม อยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด 500 เมตร
3 เจดีย์มหามงคลบัว ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด 12 กม.
4 เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 22 กม.
5 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง ร้อยเอ็ด) อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 15 กม.
6 พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม  ต.น้ำย้อย   อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 75 กม.
7 วัดป่าโนนสวรรค์ ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 27 กม.
8 วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช บ้านโพนตูม ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 85 กม.
9 กู่พระโกนา  ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 65 กม.
10 พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 68 กม.
11 พระพุทธมิ่งเมือง วัดสุวรรณาวาส อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 57 กม.
12 พระธาตุยาคู  บ.เสมา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 40 กม.
1/ หอโหวด 101
หากเดินทางมาลงเครื่องที่สนามบินร้อยเอ็ดและเช่ารถตู้ร้อยเอ็ดรับจากสนามบินร้อยเอ็ด เที่ยวบินเช้า – บินกลับเที่ยวบินตอนเย็น เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ
เส้นทางที่1 . (A) สนามบินร้อยเอ็ด (6) พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก (4) เดินทางกลับมาร้อยเอ็ดไปชมเจดีย์หินทราย วัดป่ากุ่ง อ.ศรีสมเด็จ (2) เดินทางกลับเข้าเมืองร้อยเอ็ดชมพระเจ้าใหญ่วัดบูรพาภิราม (1) บึงพลาญชัย (A) เดินทางกลับขึ้นเครื่องตอนเย็นที่สนามบินร้อยเอ็ด
เส้นทางที่ 2. (A) สนามบินร้อยอ็ด (8) วัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราช อ.เกษตรวิสัย (4) เจดีย์หินทรายวัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ-(3) สักการะเจดีย์มหามงคล บัว (2) เดินทางกลับเข้าเมืองร้อยเอ็ดชมพระเจ้าใหญ่วัดบูรพาภิราม (A) เดินทางกลับขึ้นเครื่องตอนเย็นที่สนามบินร้อยเอ็ด
เส้นทางที่ 3. (A) สนามบินร้อยอ็ด (10) สักการะพระบรมธาตุที่พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม (4) เดินทางกลับมาร้อยเอ็ดไปชมเจดีย์หินทราย วัดป่ากุ่ง อ.ศรีสมเด็จ (2) เดินทางกลับเข้าเมืองร้อยเอ็ดชมพระเจ้าใหญ่วัดบูรพาภิราม (1) บึงพลาญชัย (A) เดินทางกลับขึ้นเครื่องตอนเย็นที่สนามบินร้อยเอ็ด
เส้นทางที่ 4. (A) สนามบินร้อยอ็ด (10) สักการะพระบรมธาตุที่พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม (11) พระพุทธมิ่งเมือง วัดสุวรรณาวาส อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม (12) พระธาตุยาคู บ.เสมา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ (1) บึงพลาญชัย (A) เดินทางกลับขึ้นเครื่องตอนเย็นที่สนามบินร้อยเอ็ด
และเส้นทางอื่นๆ กำหนดการเดินทางได้ตามเวลา,ระยะทางแต่ละสถานที่ตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดสถานที่ท่องเที่ยวร้อยเอ็ดและแผ่นที่เดินทาง